čtvrtek 30. března 2017

Sweet sixteen

Takový to, když se prostě nemůžete přestat usmívat. Když si uvědomíte, jak strašně šťastní lidi můžete být. Co všechno máte. A děkujete Bohu za to, že můžete být v tom jednom okamžiku na tom jednom místě s těmi lidmi. Posledních pár měsíců jsem si uvědomila, co je pro mě opravdovou prioritou a co mě dělá nejšťastnější. A jsou to ty časy, které můžu strávit s mýma kamarádama a rodinou, ty časy nad kterýma se , když zavzpomínám, musím pousmát a jsem pak ten chechtající se podivín kráčející po ulici. A já chci poděkovat všem, kteří právě moje narozeniny udělali takovýmhle zážitkem.

That moment when you just can't stop smiling. When you realize how happy you actually are. What do you actually have. And you are so grateful for being at that certain moment, at that certain place, with those certain people. In the last few months I've completely changed my opinion on what is actually important for me in life. Things that make me happy. Times which I can spend with the people I love, the times which are always making me smile when I'm thinking back on them and which make me being that smiling weirdo walking across the street. And I would like to say thanks, to all of you who made my birthday one of these memories. 
V pátek odpoledne jsem se vrátila domů a ihned jsem začala tvořit. Tím myslím vařit. Celý občerstvení bylo letos totiž na mě, a nechci se moc chválit ale myslím si, že jsem to zvádla celkem obstojně. Relativně. V rámci možností. 

I came back from Linz on Friday afternoon and I started creating. By creating I mean cooking because I had to do all the snacks myself this time. I don't wanna praise myself too much but I do think that it went quite well. Relatively. Within the bounds of possibility. 
Celý pátek jsem slavila s mýma nejlepšíma kamarádama, cpali jsme se jak prasata a probírali jsme největší problémy lidstva. Takovýhle oslavy mám stejně nejradši, mnohem raději než nějaký velký párty s milionem lidí někde v klubu(jako bych takovou oslavu někdy měla...)
Jak už jsem psala na začátku, jsem fakt vděčnej člověk. Nedovedu si bez těhle lidí můj život představit..bože to by byla nuda. 

Whole Friday evening I spent with my best friends, we were eating like pigs and we were discussing first world problems like always. This type of "parties" is my favourite anyways. I enjoy it way more than some party in a club with millions of people(like I've ever had a party like that, right...) How I mentioned on the beginning, I'm such a grateful person. Tell me who can say that he has so many amazing friends? 
Tyhle narozeniny se pro mě lišily asi tak v milionu věcí. Přijde mi, že loni to bylo "v duchu" změny. Nevím, jak bych to uplně vyjádřila. Loňský rok byl pro mě jedna velká velká velká změna a moje narozeniny byly takovým začátkem. Byla jsem natěšená na to, až se odstěhuju a začnu na novo. Naopak ty letošní mi připomněli, co vlastně doma mám. Co miluju na narozeninách obecně je prostě to trávení času s těma největšíma miloušema, ať už to je můj děda nebo moje nejlepší kamarádka. Vždycky jdu spát s pocitem absolutního štěstí a vděku. Doufám, že v šestnáctém roce mého živote se naučím chodit s timhle pocitem spát denně. To je totiž to nejdůležitější, nemám pravdu?

This year was my birthday so different from the last one in like a million things. I feel like last year it was more in like a "spirit" of changes I don't know how to express it so it doesn't sound so cheesy..Last year was one big huge enormous gigantic change. And my birthday was the beginning of everything. I was looking forward for moving away and for starting again. And this year, vice versa, I've realized what I actually have at home. What I love about birthdays in general is that you usually spend them with your loved ones no matter if it's your grandfather or your bestfriend. Every single time I'm falling asleep with the feeling of absolute satisfaction and hapiness. One of my bigger goals for my sixteenth year of life is to learn how to go to sleep with such a feeling every single day. Because that' s what matters, am I right?   
Mimochodem,  ano měla jsem dva dorty. Ne, nezbylo nic. Podotýkám, že obě fotky jsou pořízené s časovým rozdílem max 12 hodin..

And yes, I had two cakes. No, nothing was left. Let me point out that both pictures were taken with the time difference of ca. 12 hours...
No a potom co jsem se zberchala z páteční přejídačky jsem se vrátila domu na rodinnou snídani. Měla jsem vajíčka...a 3 kusy dortu, ale bylo to totálně worth it. Narozeniny jsou vždycky super výmluva na to, proč se člověk cpe jak největší prase. Já jsem přesně ten člověk, co "má narozeniny" obden. :-) 
Obstáli jsme totální food coma, rodiče, prarodiče a sourozenci mi popřáli a já dostala dárečky. Stejně, nejlepší z nejlepších byl vysavač od táty. A to myslím totálně upřímně! Vážně, řekněte mi jak někdo může dobrovolně zametat místo vysávání?! 

Well and afterwards I've recovered from the Friday's food binge I came home for a family breakfast. I had eggs...and three pieces of a cake. But it was totally worth it, I swear. No regrets. Birthdays are the best excuse for eating like a total pig. I'm the exact type of person who has birthday every other day. :-)
We stood the total food coma and then my grandparents, parents and my siblings gave me some presents. Honestly, the best one was definitely a vacuum cleaner from my dad. I'm not kidding. Now tell me who on this planet can be sweeping voluntarily?!
Po snídani jsem se vydala na kolo, pročistila hlavu a tak. Bylo totálně nádherný počasí a vůbec řekněte mi, co se to děje s Vesmírem? Protože mám pocit, že teď je nádherný počasí doslova denně. Nechci být pesimistou, ale to je moc dobrý na to, aby to byla pravda...čichám čichám nějakou neplechu. 
Odpoledne jsem strávila s mýma kočkama focením outfitu, děláním blbostí a vysedáváním v Deli. Prostě to, co děláme vždycky 8). 
Večer jsem nakonec zakončila večeří, čajem a pár drinky s mojí nejlepší kamarádkou.
Celkem toho lituju, protože už mi chybí. Taky když s někým strávíte moc času a pak s ním najednou nejste, můžete se z toho zbláznit? Me. Ještě k tomu jsem tak strašně závislá na lidech. Nebuďte na mě hodní, protože si k vám potom vypěstujou pouto a nebudu moct bez vás žít. Kdybych neměla tady tuhle holkuuuuuu......ježiš, bylo by to možný? Žijeme ve vzájemné symbióze jako houba a rostlina. A vsadim se, že tohle je to nejkrásnější, co ti kdy kdo řekl..viď Nelďo? 

After the breakie I went on a bike, to clean my mind and stuff.. The weather was everything! And generally can someone please explain to me what' s going on with the world right now? The weather is perfect almost everyday. I don't wanna sound pessimistic but there must be something terrible coming because this is too good to be true. 
The afternoon I spent with my girls taking outfit pictures, doing dumb thing and siting around in Deli. The whole day I ended with an amazing dinner, some tea and a few drinks in my best friend's company. This is something I actually regret because it just made me missing her. You know that feeling when you are spending time with some people then you get used to them and then you have to leave and you start missing them like crazy!  I can't imagine my life without this person. We are living in a mutual symbiosis just like a plant and a mushroom. I bet this is the cutest thing someone has ever told you am I right, Nel? 
Ještě jednou bych chtěla moc poděkovat za takové narozeniny, ať už je se mnou strávili nebo mi jen popřáli- opravdu to byl Můj den. Chtěla bych tady ještě zmínit jednu věc. Asi vám došlo, že já jsem ten člověk, co narozeniny prožívá. A to jako fakt. Nikdy by se mi nestalo, že bych se probudila a najednou mi došlo "A jo, já mám dneska asi narozky, kolik že mi to je vůbec..." Ne. Já mám všechno naplánovaný 3 měcíce předem (nakonec den před narozkama všechno změním, mamka mě za to zbožňuje) a dny odpočítávám tradičně měsíc dopředu. Upřímně vám povím, myslím si, že by to tak měl mít každý! Není nic špatnýho na tom, chtít a hlavně umět si užít tenhle den. Žijeme od toho abychom si oslavy, jakýhokoliv druhu, užívali. Jinak by to přece nebyly oslavy... Takže mi slibte, že pokud jste ten člověk, který ani neví že má narozky dokud mu nepřijde zpráva na fb od kompletně random člověka, příští narozeniny si pořádně užijete! Ať už to pro vás znamená cokoliv. Buďte s těmi, co milujete. Jezte. Pijte. Žijte. Prostě se nestyďte za to chtít si užít narozeniny, prožívejte to, noste trapný čepičky a korunky a hlavně se neberte moc vážně. Ať si za rok můžete se smíchem nadávat, jak trapní jste byli.
Prožívejte narozeniny (všechny dny) tak, aby jste když na ně vzpomínáte byli ti smějící se podiviní kráčející po ulici. 


For the last time- thanks to all of you for this birthday whether you spent them with me or you just wished me- you really made My day. Before I'll say goodbye I want to say one last thing. You have probably noticed that I'm that kind of person who really loves birthdays. Really. It can't never happened to me that I would just wake up realising "Oh, isn' t it my birthday today? What age I'm actually?" No. I have everything planned 3 months in advance (and then I change everything the day before, right mummy..) and I'm usually starting counting the days one month before. To be honest, I do think that everyone should be like that. There isn't anything wrong on trying to enjoy this day. We are living for enjoying all these special occasions otherwise they wouldn't be here! So promise me that If you're not that crazy person like me and the only reason you actually notice that it is you birthday is because of a facebook greeting from a completely random person- you'll try to enjoy your day. Whatever that means. Spending time with your family and friends, eating, drinking, dancing...Don't be ashamed to make a party or something, live it out and don't take yourself too seriously. So next year you can tell yourself how stupid and awkward you were. Just make your birthdays (all days) the way that when you are thinking back on them, you'll be that laughing weirdo walking across the street. 
Ještě jedno velký dík! 💗
Co znamenají narozeniny pro vás? 

One last thank you💗
What does birthday mean to you?
Share:

Žádné komentáře

Okomentovat

Blog Design Created by pipdig